recent
Biểu tượng mặt cười Facebook đẹp Biểu tượng mặt cười Facebook đẹp Reviewed by KeniVinh on tháng 10 19, 2022 Rating: 5
Kaomoji đang khóc (Cry) Kaomoji đang khóc (Cry) Reviewed by KeniVinh on tháng 11 13, 2017 Rating: 5
Kaomoji đỏ mặt, được nịnh hót (Blushing/Flattered) Kaomoji  đỏ mặt, được nịnh hót (Blushing/Flattered) Reviewed by KeniVinh on tháng 11 11, 2017 Rating: 5
Kaomoji dùng khi muốn cỗ vũ cho ai đó (Cheering!) Kaomoji dùng khi muốn cỗ vũ cho ai đó (Cheering!) Reviewed by KeniVinh on tháng 11 11, 2017 Rating: 5
Kaomoji cảm xúc ngạc nhiên (Surprised) Kaomoji cảm xúc ngạc nhiên (Surprised) Reviewed by KeniVinh on tháng 11 11, 2017 Rating: 5
Kaomoji cảm xúc buồn (Sad), Suy sụp (Depressed) Kaomoji cảm xúc buồn (Sad), Suy sụp (Depressed) Reviewed by KeniVinh on tháng 11 09, 2017 Rating: 5
Kaomoji dễ thương (Cute), Dễ thương với hoa (Kaomoji cute flower) Kaomoji dễ thương (Cute), Dễ thương với hoa (Kaomoji cute flower) Reviewed by KeniVinh on tháng 11 08, 2017 Rating: 5
Kaomoji cảm xúc vui vẻ (Happy) Kaomoji cảm xúc vui vẻ (Happy) Reviewed by KeniVinh on tháng 11 08, 2017 Rating: 5
Biểu tượng cảm xúc bằng ký tự FULL (>_<) →_→ Biểu tượng cảm xúc bằng ký tự FULL (>_<) →_→ Reviewed by KeniVinh on tháng 11 07, 2017 Rating: 5